Målsætning

Lad os stå for din næste opgave. Her kan du få et indblik i, hvad vi kan hjælpe dig med på dette område.

Bennebovejs målsætning

Vi bestræber os på at alle bliver her til de er klar til at komme videre i verden med succes, dvs. vi vurderer den individuelle behandlingsplan ud fra en helhedsopfattelse af det enkelte barn.

Udgangspunktet er hele tiden hvad der vil være bedst for det enkelte barn og det er vigtigt for os at forsøge at undgå ”svingdørsbørn” og sammenbrud i anbringelsen, da vi ser kontinuiteten som en vigtig faktor i behandlingsarbejdet.

Som udgangspunkt starter børnene i vores interne skole, hvor det løbende vurderes, om barnet er parat til et andet skoletilbud. Hvis og når det er muligt, bliver de udsluset til folkeskolen, men også privatskoler og andre heldagstilbud kan komme på tale.

Vi har en stabil personalegruppe, der har arbejdet sammen i mange år, og vi arbejder tæt sammen om de enkelte børn – både skole, familie, opholdssted og eksterne samarbejdspartnere.

Lad os hjælpe dig

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Få et uforpligtende tilbud på din opgave. Kontakt os i dag på telefon (+45) 59 27 18 05 eller email kontoret@bennebovej12.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.