Forældresamarbejde

Lad os stå for din næste opgave. Her kan du få et indblik i, hvad vi kan hjælpe dig med på dette område.

Læs mere om dagligdagen på Bennebovej

På Opholdsstedet Bennebovej møder vi både børn, unge og forældre med dyb respekt og nærvær. Vi ser forældrene som en uundværlig samarbejdspartner med barnet/den unge i centrum. Vores forældresamarbejde er præget af åbenhed, tryghed, tolerance og forventninger til hinanden.

Samarbejdet er vigtigt ift. barnets tilgængelighed for behandling. Hvis barnet oplever medlemmerne i sit netværk som vigtige og betydningsfulde, føler det også selv større værdi og opnår bedre selvopfattelse.

Opholdsstedet Bennebovej har tradition for at invitere børnene / de unge samt deres familier med på familietur en weekend om året. Derudover indbyder vi til årlig sommerfest og julefest.

VELKOMMEN ​TIL NYE BØRN OG FORÆLDRE PÅ BENNEBOVEJ 12

​​​​​HUS KULTUR:

VÆRDIER: Vi tilstræber at skabe en hverdag på Bennebovej, hvor nøgleordene en struktur, stabilitet, forudsigelighed og overskuelighed. Vi lægger vægt på gensidig åbenhed, omsorg, rummelighed og respekt overfor hinanden som det unikke individ ethvert barn, ung, forælder og medarbejder er. Et godt samarbejde og forsøg på at skabe sammenhæng (”den røde tråd”) i barnets liv, ser vi som værende altafgørende for en succesfuld og bærende anbringelse.

Vi behandler hinanden ligeværdigt og har et ordentligt sprog overfor hinanden.

Vold tolereres ikke og evt. uoverensstemmelser eller konflikter løses med konstruktiv dialog

INDSKRIVNING:

Efter visitation, møde og besøg af barn og forældre prioriterer vi, at barnets første dag/nat bliver så vellykket som muligt. Vi anerkender at det kan være forbundet med både sorg og frustration, at få sit barn anbragt udenfor eget hjem.

Ved barnets indflytning, opfordrer vi barnets forældre til at hjælpe barnet med at indrette værelset, barnet vælger livret til aftensmad og forældre er velkommen til at blive til sengeputning, eller hvordan det føles bedst for den enkelte.

ANSVAR / AFTALER:

Vi opererer med forskelligheder, fordi alle børn er individuelle og kan være forskellige i udviklingsniveau. Derfor er alle aftaler ikke nødvendigvis gældende for alle. Det samme gælder uddelegering af ansvar. Dog tilstræber vi, at barnet er medbestemmende i processen og udviklingen af et godt børneliv.

FORÆLDREKONTAKT:

Der udsendes nyhedsbrev hver anden måned. Vi afvikler statusmøder 2 x årligt og ellers efter behov. Hvert barn har individuelle ringeaftaler. Man er som forældre til enhver tid velkommen, hvis der er lavet en aftale forinden og det passer ind i barnets behov og dagens program. Én gang/weekend årligt tager vi på familietur alle familier og søskende sammen.

TRADITIONER:

Vi følger årets gang med fastelavn, påske-hygge, fødselsdagsfejring med faste ritualer, halloween og juletur samt andre juleforberedelser. Desuden inviteres hele familien hvert år til hhv. sommerfest og julefest inden ferien.

KULTUR:

Vi har i allerhøjeste grad respekt og forståelse for andres kultur, religion, madvaner mv., og er åbne for dialog, hvis der er særlige behov/hensyn.

Vi har desuden respekt for den enkeltes privatsfære på opholdsstedet, og banker som udgangspunkt på, når vi som beboer eller medarbejder skal på barnet/den unges værelse.

KOST:

Børn og unge på Bennebovej tilbydes hver dag en varieret og sund kost. Afhængigt af alder og mestring, har man selv en ugentlig maddag, hvor man er med til at vælge menu og tilberede måltidet. Vi tilstræber at spise fisk mindst én gang om ugen. Frugt og grønt serveres hver dag til hhv. måltider og vores eftermiddagssamling, og alle tilbydes også lidt let spise til aftenhyggen. Er der fejring i huset, er det ok med søde sager ellers er disse forbeholdt weekenden.

MOTION:

På Bennebovej har vi fokus på, at alle børn/unge er i fysisk bevægelse hvér dag! Når barnet er klar til det, prioriterer vi, at alle skal gå til mindst én fritidsaktivitet om ugen, både for sundhedens skyld, men også for at blive inkluderet i lokalsamfundet omkring os.

TELEFON:

I samarbejde mellem opholdssted og forældre vurderer vi, hvornår/om barnet/den unge vil kunne håndtere at have en mobiltelefon. Vi vil på opholdsstedet lave individuelle aftaler ift. abonnement samt brugen af telefonen. Afhængigt af alder og mestring, er det meget typisk, at barnet afleverer telefonen på kontoret inden sengetid, så barnet/den unge får en rolig nattesøvn uden udefrakommende forstyrrelser. Man må IKKE bruge telefonen til at optage, filme eller fotografere andre uden gensidig tilladelse!

ONLINE / PC-BRUG:

Nøgleordet er DATADISCIPLIN! Vi guider og vejleder børnene/de unge i sikker chat og god adfærd/kultur på nettet. Personlige data, tlf.nr. + adresse må IKKE udleveres ONLINE. Vi opfordrer forældre til at være med på sidelinjen, for selv uskyldige ord der googles, kan føre til uhensigtsmæssige visninger. Man skal være mindst 13 år for at bruge eller oprette en profil på FACEBOOK. Man er som barn/ung/forælder ikke ven med personalet. Dog har opholdsstedet en fælles profil med diverse opslag. Bennebos hjemmeside hedder: www.bennebovej12.dk og henvender sig til alle, – også offentlige instanser. Man skal bruge log-in for at få adgang til fotos i vores galleri. Henvendelse vedr. log-in til personalet på opholdsstedet.

LOMMEPENGE/TØJPENGE:

Beløb er fastsat af KL, og udbetaling aftales individuelt med primærpædagog.

SPIL/FILM:

Som opholdssted skal vi overholde de offentlige juridiske regler, der gør sig gældende dvs. at alders-grænsen på spil og film skal overholdes.

BADNING/SENGETIDER:

Aftales individuelt, men generelt bader alle én gang dagligt, og sengetiden spænder fra de yngste kl. 20 til de ældste kl. 21.30/22.

RYGEPOLTIK:

Vi følger den offentlige rygelov og fraråder helt de unge at ryge! Vores politik er, at man mindst skal være 16 år, før man kan få en skriftlig tilladelse af sine forældre til at ryge aftalt sted/udenfor matriklen på Bennebovej. I flg. købeloven skal man være 18 år, før man må købe tobak, og vi kan som personale ikke hjælpe de unge til indkøb.

ALKOHOL/RUSMIDLER:

Med dialog guides og vejledes de unge i sund og fornuftig tilgang/omgang til/med alkohol. På samme måde som der ikke udskænkes alkohol på offentlige steder til unge under 18 år, kan vi på Bennebovej heller ikke tillade, at der opbevares eller indtages alkohol. Rusmidler såsom hash eller anden form for narkotika er desuden fuldstændig uacceptabelt og forbudt på Bennebovej!

Lad os hjælpe dig

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Få et uforpligtende tilbud på din opgave. Kontakt os i dag på telefon (+45) 59 27 18 05 eller email kontoret@bennebovej12.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.